Doorlopend krediet afsluiten

Door | 15 maart 2011

Het doorlopend krediet is een leenvorm voor particulieren. Je kunt bijvoorbeeld een doorlopend krediet afsluiten voor uitgaven waarbij vooraf niet bekend is hoeveel geld er nodig is, bijvoorbeeld bij de aanleg van een tuin of het verbouwen van een woning. Het doorlopend krediet staat bekend als een flexibele leenvorm omdat zowel de looptijd als de rente en het termijnbedrag kunnen variëren. Het doorlopend krediet biedt de kredietnemer de mogelijkheid de lening vroegtijdig af te lossen zonder dat hiervoor een boete wordt berekend. Bij deze kredietvorm is het bovendien mogelijk het afgeloste geld opnieuw op te nemen. Het doorlopend krediet wordt daarom ook wel continue krediet genoemd.

Je moet minimaal 18 jaar zijn, dan mag je een krediet aanvragen. De maximum leeftijd voor het afsluiten van een doorlopend krediet is doorgaans 70 jaar. Kredietverstrekkers hebben deze maximumleeftijd vastgesteld omdat het risico dat het geld niet wordt terugbetaald stijgt naarmate de leeftijd van de kredietnemer stijgt. Wanneer de kredietnemer overlijdt komt het krediet namelijk in sommige gevallen te vervallen.

Doorlopend krediet afsluiten

Er wordt vooraf in overleg met de kredietverstrekker een limiet vastgesteld, ook wel de kredietruimte genoemd. Het maximale leenbedrag wordt vastgesteld aan de hand van de inkomsten en uitgaven van de kredietnemer en de inkomsten en uitgaven van diens eventuele partner.

De rente over het doorlopend krediet is afhankelijk van de rentestanden op de markt, de hoogte van de lening, de looptijd van de lening, het persoonlijk risico en aanvullende verzekeringen. De rente is het laagst bij een lage marktrente, een laag leenbedrag, een laag persoonlijk risico en weinig aanvullende verzekeringen. De rente is dus erg persoonsafhankelijk. De rentetarieven kunnen echter ook per kredietverstrekker behoorlijk verschillen. Het is daarom erg belangrijk om verschillende kredietverstrekkers met elkaar te vergelijken voordat je een doorlopend krediet afsluit of ook wel een lening aanvragen genoemd.