Wilt u een voordelig doorlopend krediet afsluiten?

Door | 15 maart 2011

Voordelig doorlopend krediet is een leenvorm voor particulieren. Deze kredietvorm wordt vaak gebruikt voor uitgaven waarbij vooraf niet bekend is hoeveel geld er precies nodig is, bijvoorbeeld bij een verbouwing of de aanleg van een tuin. Het doorlopend krediet is een flexibele kredietvorm. Zowel de looptijd als het termijnbedrag en de rente kunnen namelijk variëren. Bij een voordelig doorlopend krediet kun je voortijdig aflossen zonder dat hiervoor een boete wordt berekend. Je kunt het geld dat je hebt afgelost bovendien opnieuw opnemen. Het voordelig doorlopend krediet wordt derhalve ook wel continue krediet genoemd.

 

Een voordelig doorlopend krediet is een continue krediet!

Er wordt in overleg met de verstrekker van het krediet een maximaal leenbedrag vastgesteld, ook wel de kredietruimte genoemd. De kredietlimiet wordt vastgesteld aan de hand van de inkomsten en uitgaven van de kredietnemer en zijn of haar partner.

Een groot voordeel van een voordelig doorlopend krediet is het feit dat er door de kredietnemer alleen rente hoeft te worden betaald over het daadwerkelijk geleende bedrag en dus niet over het maximale leenbedrag. De rente is bovendien variabel, de rente verandert namelijk mee met de marktrente. Wilt u een voordelig doorlopend krediet afsluiten? Dat kan nu vrij eenvoudig.

 

De rente is bepalend bij een voordelig doorlopend krediet.

De rente bij een voordelig doorlopend krediet is niet alleen afhankelijk van de marktrente. Ook de hoogte en looptijd van de lening, aanvullende verzekeringen en het persoonlijk risico spelen een belangrijke rol. De rente is het laagst bij een lage marktrente, een laag leenbedrag, weinig aanvullende verzekeringen en een laag persoonlijk risico. De rente over het voordelig doorlopend krediet is dus erg persoonsafhankelijk. De rentetarieven kunnen ook per kredietaanbieder behoorlijk verschillen. Voor het afsluiten van een voordelig doorlopend krediet is het dan ook van belang om de verschillende aanbieders van doorlopend krediet met elkaar te vergelijken. Door offertes aan te vragen en je goed te laten informeren over de rente en voorwaarden kun je een goedkoop doorlopend krediet vinden.