Goedkoop en voordelig doorlopend krediet?

Door | 15 maart 2011

Voordelig doorlopend krediet is een kredietvorm voor particulieren die doorgaans gebruikt wordt voor uitgaven waarbij vooraf niet bekend is hoeveel geld er precies nodig is, bijvoorbeeld bij een verbouwing of tuinaanleg. Het doorlopend krediet is een flexibele kredietvorm die gekenmerkt wordt door een variabele looptijd, variabele rente en een flexibel termijnbedrag. Deze kredietvorm biedt bovendien de mogelijkheid tot vervroegd aflossen zonder boete. Het reeds afgeloste bedrag kan bij deze kredietvorm bovendien opnieuw worden opgenomen. Het doorlopend krediet wordt daarom ook wel continue krediet genoemd. Aan de hand van bovengenoemde factoren wordt er bepaald of je te maken hebt met een voordelig doorlopend krediet.

 

Hoe werkt een voordelig doorlopend krediet?

Je stelt in overleg met de kredietverstrekker het maximaal leenbedrag vast. De kredietruimte wordt vastgesteld aan de hand van je inkomsten en uitgaven en de inkomsten en uitgaven van je eventuele partner. Een groot voordeel van het doorlopend krediet is het feit dat je alleen rente hoeft te betalen over het daadwerkelijk geleende bedrag en dus niet over het maximale bedrag dat je kunt lenen. De rente is bovendien variabel, de rente verandert namelijk mee met de marktrente. Overigens is het wel mogelijk om de rente vast te laten zetten voor een bepaalde periode. Hierdoor kan je een voordelig doorlopend krediet hebben! Als de marktrente namelijk daarna flink oploopt en jij hebt een lening waarbij de rente vaststaat, dan hebt je te maken met een voordelig doorlopend krediet.

voordelig doorlopend krediet

De factoren van een voordelig doorlopend krediet

De rente is niet alleen afhankelijk van de marktrente, ook de hoogte en looptijd van het krediet, het persoonlijk risico en aanvullende verzekeringen spelen een rol. De rente is het laagst bij een lage marktrente, een laag leenbedrag, een laag persoonlijk risico en weinig aanvullende verzekeringen. Hierdoor krijg je een voordelig doorlopend krediet. De hoogte van de rente is dus erg persoonsafhankelijk, maar de rentetarieven kunnen ook per kredietverstrekker behoorlijk verschillen. Voor het afsluiten van een voordelig doorlopend krediet is het dan ook van belang om verschillende offertes aan te vragen en deze goed met elkaar te vergelijken. Door je goed te laten informeren en concrete vragen te stellen over de voorwaarden en de rente kun je een voordelig doorlopend krediet vinden. Wanneer je vervolgens een doorlopend krediet afsluit weet je zeker dat deze volledig aansluit op je persoonlijke wensen. Je hebt dan echt te maken met een goedkoop en voordelig doorlopend krediet.