De rente van een voordelig doorlopend krediet

Door | 15 maart 2011

Voordelig doorlopend krediet wordt voornamelijk bepaalt door de rente. De rente die je over het voordelig doorlopend krediet betaalt is erg belangrijk, de rente bepaald namelijk mede hoe hoog je maandlasten zullen zijn. De rente is variabel bij een doorlopend krediet. De rente van het doorlopend krediet verandert namelijk mee met de rentestanden op de markt. Variabele rente is voordelig in een periode met lage rentestanden, in een periode met hoge rentestanden is variabele rente nadelig.

 

Meerdere factoren bepalen de rente bij een voordelig doorlopend krediet

Naast de marktrente zijn er ook nog andere factoren die van invloed zijn op de variabele rente van het voordelig doorlopend krediet. De hoogte van de lening is bijvoorbeeld bepalend voor de maandelijkse rente die je moet betalen. Ook de looptijd van de lening is hierop van invloed. De rente over het voordelig doorlopend krediet is doorgaans laag dankzij de variabele looptijd van de lening. Risico speelt bovendien een belangrijke rol: hoe meer risico de kredietverstrekker loopt door jou een krediet te verstrekken, hoe hoger de rente zal zijn. Het afsluiten van aanvullende verzekeringen kan tot slot leiden tot een hogere rente bij doorlopend krediet.

De laagste rente voor een doorlopend krediet krijg je dus in een periode waarin de marktrente laag is, want de variabele rente van het doorlopend krediet verandert mee met de marktrente. Een laag leenbedrag, een laag persoonlijk risico en weinig aanvullende verzekeringen leiden bovendien tot de laagste rente. De rente van een doorlopend krediet is dus erg persoonsafhankelijk. De rentetarieven kunnen ook per kredietverstrekker behoorlijk verschillen. Het is daarom erg belangrijk om verschillende kredietverstrekkers te vergelijken.

 

Verandering marktrente bij een voordelig doorlopend krediet

Dankzij de variabele rente kunnen de maandlasten niet vooraf worden vastgesteld. Het rentetarief van het doorlopend krediet verandert immers mee met de rentestanden op de markt. Bij een voordelig doorlopend krediet betaal je alleen rente over het opgenomen bedrag en niet over het maximale leenbedrag. Hierdoor kunnen de kosten per maand verschillen. De rente voor een voordelig doorlopend krediet is beperkt aftrekbaar.