Een voordelig doorlopend krediet

Door | 15 maart 2011

Voordelig doorlopend krediet is een kredietvorm voor particulieren. Deze vorm van consumptief krediet wordt vaak gebruikt voor uitgaven waarbij vooraf niet bekend is hoeveel geld er exact nodig is, bijvoorbeeld bij de aanleg van een tuin of het verbouwen van een woning. Het doorlopend krediet is een flexibele vorm van lenen. De vorm van lenen kan zeer voordelig zijn waarbij je dus te maken hebt met een voordelig doorlopend krediet. De looptijd, het termijnbedrag en de rente kunnen namelijk variëren. Het doorlopend krediet biedt kredietnemers bovendien de gelegenheid het krediet voortijdig af te lossen zonder dat hiervoor een boete wordt berekend. Het is bovendien mogelijk het afgeloste geld opnieuw op te nemen. Het doorlopend krediet wordt daarom ook wel een continue krediet genoemd.

 

Hoe wordt de ruimte bij een voordelig doorlopend krediet vastgesteld?

Er wordt in overleg met de kredietaanbieder een maximaal leenbedrag vastgesteld, ook wel de kredietlimiet of kredietruimte genoemd. Deze wordt vastgesteld aan de hand van de inkomsten en uitgaven van de kredietnemer en de inkomsten en uitgaven van zijn of haar partner.

 

De rente van een voordelig doorlopend krediet

Het doorlopend krediet wordt vaak een aantrekkelijke leenvorm gevonden, omdat er door de kredietnemer alleen rente hoeft te worden betaald over het daadwerkelijk geleende bedrag en dus niet over het maximale leenbedrag. De rente is bovendien variabel bij een doorlopend krediet. De rente verandert namelijk mee met de marktrente. Hierdoor heb je vaak te maken met een voordelig doorlopend krediet.

De rente over het voordelig doorlopend krediet is niet alleen afhankelijk van de marktrente. De hoogte van de rente wordt ook vastgesteld op basis van de hoogte en looptijd van de lening, het persoonlijk risico en aanvullende verzekeringen. De rente is het laagst bij een lage marktrente, een laag leenbedrag, een laag persoonlijk risico en weinig aanvullende verzekeringen. De rente is dus erg persoonsafhankelijk. De rentetarieven kunnen echter ook per kredietverstrekker behoorlijk verschillen. Voor het afsluiten van voordelig doorlopend krediet is het dan ook belangrijk om de verschillende kredietverstrekkers met elkaar te vergelijken. Door je goed te laten informeren over de rente en de voorwaarden kun je een voordelig doorlopend krediet vinden.